Εξελίξεις στην Διαπραγμάτευση της ΣΣΕ 29-12-2017 (ΟΜΕ-ΟΤΕ – Διοίκηση ΟΤΕ)

Στην σημερινή συνεδρίαση (29-12-2017) της ΟΜΕ-ΟΤΕ με την Διοίκηση του ΟΤΕ για τη νέα ΣΣΕ, η πλευρά των Εργαζομένων πρότεινε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Για τους Παλιούς Εργαζόμενους

  • Διετής ΣΣΕ με Αύξηση 1,5% (2018) + 1,5% (2019)
  • Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας
  • 35ωρο
  • Πάγωμα Ημερών Ασθενείας που έχουν Σωρευθεί
  • Αποζημίωση Απόλυσης – Ότι ισχύει για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι το 2006

Για τους Νέους Εργαζόμενους

  • Αύξηση 10% (Κουπόνια 3% + 7% Αύξηση Μισθών)
  • Αύξηση Εκτός Προσωπικής Διαφοράς
  • 35 Ημερολογιακές Ημέρες Άδειας Ασθενείας
  • Αποζημίωση Απόλυσης: : Ότι προβλέπεται από τον Νόμο

Δημιουργία Συνταξιοδοτικού Προγράμματος & Αναγνώριση Πτυχίων

Η Διοίκηση είπε ότι η πρόταση είναι μια καλή βάση συζήτησης, όμως επειδή δεν είναι προετοιμασμένοι, δεν μπορούν να απαντήσουν Θετικά ή Αρνητικά.

Η Διοίκηση θέλει να συνεχιστούν οι συζητήσεις που αναπόφευκτα θα γίνουν το Νέο Έτος 2018 . Ζήτησαν να μην Ενεργοποιηθούν 3 Όροι της Ισχύουσας ΣΣΕ (Επαναφορά για τους Παλιούς 8-ωρο και +11% και ΜΗ Διασφάλιση Θέσεων).

Αύριο 30-12-2017 η ΟΜΕ-ΟΤΕ έχει ΔΣ για να αποφασιστεί αν οι Εργαζόμενοι δεχόμαστε ή Όχι τη συνέχιση των συζητήσεων με Αναστολή των 3 όρων της Ισχύουσας ΣΣΕ.